ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงสำนักงานและก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)