ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
มอบของที่ระลึกท่านผวจ_.ณรงค์ รักร้อย1.jpg
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

มอบน้ำดื่มเทศบาล1.jpg
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

รณรงค์ฉีดวัคซีน1.jpg
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 14464_1.jpg
ประชาสัมพันธ : ผู้บันทึกข้อมูล