เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

ที่อยู่  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี เลขที่ 282 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี        

         (ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่)

โทร. 0 5697 0277

โทรสาร 0 5697 0278

E-mail : uthaithanee@excise.go.th

 

 

ช่องทางการร้องเรียน

  • เว็บไซต์ : www.excise.go.th/info/info199
  • กรมสรรพสามิต ตู้ ป.ณ. 10  ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
  • กล่องรับความคิดเห็น
  • โทรศัพท์ 0-2668-6618, 0-2241-4778  โทรสาร 0-2243-8914

   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

  •   E-mail : Uthaithanee@excise.go.th
  •   โทรศัพท์  0 5697 0277
  •   นางนวลอนงค์  คงดำ  สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี