เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี เลขที่ 282 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

โทร. 0 5697 0277 โทรสาร 0 5697 0278

E-mail : uthaithanee@excise.go.th