สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

การตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายรองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาค 4 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

ปก.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมและให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่ด้วยเครื่อง Mobile office ในการนี้ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ปก.jpg

กิจกรรมจิตอาสา "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นำโดย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่ากกสะทอน หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปก.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นำโดย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันเฉิลมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปก.jpg

กิจกรรมจิตอาสาปลูกดอกไม้ ตัดหญ้า และเถาวัลย์ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นำโดย นางนิตยา ภิรมย์รักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกดอกไม้ ตัดหญ้า และเถาวัลย์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

ปก.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นำโดย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ได้ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสรรพสามิต ออกให้บริการใบอนุญาตเคลื่อนที่ด้วยเครื่อง Mobile Office และแจกแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  ม.11  ต.บ้านหยวก  อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปก.jpg

การออกตรวจเปรียบเทียบคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นำโดย นางวิไลพร ศรีเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ออกตรวจงานเกี่ยวกับการเปรีบเทียบคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ สาขาบ้านผือ สาขากุมภวาปี และ สาขาเมืองอุดรธานี โดยมีสรรพสามิตพื้นที่สาขาเป็นผู้รับการตรวจ

ปก.jpg

การตรวจแสตมป์สรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำโดย นายสุริยันต์ วงศ์อาษา ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจแสตมป์สรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ สาขากุมภวาปี และ สาขาเมืองอุดรธานี ประจำงวด 3 เดือน โดยมีสรรพสามิตพื้นที่สาขาเป็นผู้รับการตรวจ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว