สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department knowledge management

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสุรา ตามระเบียบกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565

    - การผลิตสุราเพื่อการค้า            อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่
    - การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า   อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่

* รู้ความหมายรถไฟฟ้า  อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่