ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่อุดรธานี
  

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกที่นี้

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (Knowledge Management : KM)

ข้อดีของการออกกำลังการด้วยจักรยาน

ความสุขในการทำงาน

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกันสมาร์ทโฟน

การเตรียมความพร้อมของสังคม ชุมชน เพื่อรองรับ AEC