สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยในพิธีมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

1.ปก.jpg

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ดำเนินการตามแนวทางองค์กรคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ กิจกรรมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและผู้บังคับบัญชา

1. ปก.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด หมู่ 7 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ปก.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิวาเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปก1.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ปก.jpg

การประชุมกำชับการปฏิบัติงานของสายตรวจพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประชุมกำชับการปฏิบัติงานของสายตรวจพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

ปก.jpg

การประชุมผู้ประกอบการฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสุราฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และ นายไกรโชติ กาญจนสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมประชุมผู้ประกอบการฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสุราตามระเบียบกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสุราเพื่อการค้า และการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ชั้น 3

ปก.jpg

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สรรพสามิตพื้นที่สาขาทั้ง 4 สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลให้กับผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าและมิใช่การค้า ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

ปก.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีทำบุญขึ้นสำนักงานแห่งใหม่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ

1 ปก.jpg

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และร่วมจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยทางถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566