สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

ที่อยู่ 95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-221138
  042-221682
อีเมล์ udonthanee@excise.go.th

 Map web.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี

ที่อยู่ 95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-223469
อีเมล์ e74095@excise.go.th

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี

ที่อยู่ 145 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โทรศัพท์/โทรสาร 042-334797
อีเมล์

e74030@excise.go.th

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ

ที่อยู่ 513 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์/โทรสาร 042-282859
อีเมล์ e74020@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

ที่อยู่ เลขที่ 99 ม.8 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โทรศัพท์/โทรสาร 042-278515
อีเมล์ e74010@excise.go.th