เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 
1820.jpg
นางดรุณี จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์.jpg นางวิภาวดี ไกรสราวุฒิ.JPG  นายเพชร จิตรมิตร.jpg 1832.jpg
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์ นางวิภาวดี ไกรสราวุฒิ นายเพชร  จิตรมิตร นายเกรียงศักดิ์ ปลัดศรีช่วย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
 
 นายนัฐวุฒิ สายบุญมี-ตัดเล็ก.jpg กิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง.jpg  นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์ นายสุริยันต์ วงศ์อาษา.JPG
นายนัฐวุฒิ สายบุญมี นายกิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์ นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองกุมภวาปี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองเพ็ญ