เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 
นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร.jpg
นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร 
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์.jpg    นายเพชร จิตรมิตร.jpg 1832.jpg
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์ - ว่าง - นายเพชร  จิตรมิตร นายเกรียงศักดิ์ ปลัดศรีช่วย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
 
 นายนัฐวุฒิ สายบุญมี-ตัดเล็ก.jpg กิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง.jpg  นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์  
นายนัฐวุฒิ สายบุญมี นายกิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์ - ว่าง -
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองกุมภวาปี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองเพ็ญ