เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 

 

 

 

 

 

นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์.jpg    นายเพชร จิตรมิตร.jpg 1832.jpg
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์ - ว่าง - นายเพชร  จิตรมิตร นายเกรียงศักดิ์ ปลัดศรีช่วย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
 
    นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์ กิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง.jpg 
- ว่าง - นายสำราญ  ศิวปัญญาพร นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์ นายกิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองกุมภวาปี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองเพ็ญ