เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 
1820.jpg
นางดรุณี จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์.jpg นางวิภาวดี ไกรสราวุฒิ.JPG นายนัฐวุฒิ สายบุญมี.JPG 1832.jpg
นางนิตยา ภิรมย์รักษ์ นางวิภาวดี ไกรสราวุฒิ นายนัฐวุฒิ  สายบุญมี นายเกรียงศักดิ์ ปลัดศรีช่วย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
 
นายนำชัย วิทยาวนิชชัย.JPG นายวุฒิพงศ์ พุดดี.JPG นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์ นายสุริยันต์ วงศ์อาษา.JPG
นายนำชัย วิทยาวนิชชัย นายวุฒิพงศ์ พุดดี นางสัมฤทธิ์ ลาวัณย์วรวงศ์ นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองกุมภวาปี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองเพ็ญ

 

โครงสร้างบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ.jpg 

 โครงสร้างบุคลากร ฝ่ายจัดเก็บภาษี.jpg

โครงสร้างบุคลากร ฝ่ายปราบปราม.jpg

โครงสร้างบุคลากร ฝ่ายกฎหมาย.jpg