สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ปก.jpg

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และร่วมจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยทางถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 

ปก1.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี  พร้อมด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดศรีธาตุประมัญชา บ้านหนองแวง ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ปก1.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะสงฆ์ ข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิวาเทพยาวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง โดยเร็ววัน วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

66-01-06_143_No Gift Policy.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปก.jpg

การตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายรองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาค 4 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

ปก.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมและให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่ด้วยเครื่อง Mobile office ในการนี้ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ปก.jpg

กิจกรรมจิตอาสา "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นำโดย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่ากกสะทอน หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปก.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นำโดย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันเฉิลมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว