สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

(1) ปก 14-02-67.jpg

ครบรอบวันสถาปนา 92 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

(1) 17-01-67 ปก.jpg

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติภพ สำราญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี

ปก.jpg

การนำของกลางยาเส้นทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ดำเนินการบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ นำสินค้ายาเส้นที่เสื่อมสภาพ/และของกลางยาเส้นที่คดีเสร็จสิ้นแล้ว นำมาทำน้ำหมัดชีวภาพแจกจ่ายให้กับประชาชน ผู้มารับบริการ เพื่อใช้ในการกำจัดศตรูพืช ตามกลยุทธ์ Ease Excise มาตาการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

1.1 ปก.jpg

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

1.ปก.jpg

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก

การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC

UD-ปก.jpg

โครงการปลูกต้นไม้ 720,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกต้นไม้ 720,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลสถานอุทยานรุกชาติ บ้านนาคำหลวง หมู่ 6 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

Udon-ปก.jpg

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ทั้ง 4 สาขา ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปี 

ปก 1.1.1.jpg

การส่งเสริมสุขภาพ กับกิจกรรมการออกกำลังกาย

วันที่ 20 กันยายน 2566 นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ตามนโยบายการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบ ด้าน ESG

ปก 1.1.jpg

กิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) ครั้งที่ 1

นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เปิด "ตลาดนัดหมุนเวียน" (Circular Market) เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี นำทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้วมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายกับการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG

ปก 1.jpg

การส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของบุคลากร

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ตามนโยบายการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบ ด้าน ESG

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว