ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่อุดรธานี
  

KM (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน กันยายน 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน เมษายน 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน มกราคม 2564 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่

KM (Knowledge Management) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกที่นี้

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (Knowledge Management : KM)