เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

ที่อยู่ 95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-221138
  042-221682
อีเมล์ udonthanee@excise.go.th

 Map web.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี

ที่อยู่95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร042-223469
อีเมล์e74095@excise.go.th

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี

ที่อยู่145 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โทรศัพท์/โทรสาร042-334797
อีเมล์

e74030@excise.go.th

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ

ที่อยู่513 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์/โทรสาร042-282859
อีเมล์e74020@excise.go.th

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

ที่อยู่เลขที่ 99 ม.8 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โทรศัพท์/โทรสาร042-278515
อีเมล์e74010@excise.go.th