พิธียกเสาเอก เสาโท โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

          วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.29 นาฬิกา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี โดยนายคำนวณ  รอดขำ สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ ร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ยกเสาเอก เสาโท โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานด้านหน้างานก่อสร้างโครงการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี


  • 2.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg