พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย ประจำสำนักงาน

          วันที่ 24 มกราคม 2567  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี โดยนายคำนวณ  รอดขำ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคล


  • 2.jpg1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg