สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ปีงบประมาณ 2549
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมทั้งปี
ที่ ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49
1สุราราย 51 61 42 46 36 38 57 45 41 32 30 27 506
  ค่าปรับ66,500.0067,000.0046,300.0058,600.0055,000.0079,500.0075,400.0056,800.0052,200.0048,030.0052,500.0043,000.00700,830.00
2ยาสูบราย 10 5 16 14 14 15 18 50 20 10 10 4 186
  ค่าปรับ89,250.0018,900.00156,242.25226,098.00201,213.00154,642.50225,727.50533,072.25143,266.5072,877.5092,963.2529,151.001,943,403.75
3ภาษีสรรพสามิตราย - - - - 1 - 2 - - - - - 3
 2527ค่าปรับ0.000.000.000.004,500.000.002,000.000.000.000.000.000.006,500.00
รวมทั้งสิ้นราย 61 66 58 60 51 53 77 95 61 42 40 31 695
ค่าปรับ155,750.0085,900.00202,542.25284,698.00260,713.00234,142.50303,127.50589,872.25195,466.50120,907.50145,463.2572,151.002,650,733.75