แจ้งโอนเงินจัดสรรค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงานอปท. ประจำปี 2562


 1.เดือนตุลาคม 2561

 2.เดือนพฤศจิกายน 2561

3.เดือนธันวาคม 2561

4.เดือนมกราคม 2562

5.เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

6.เดือนมีนาคม 2562

7.เดือนเมษายน 2562

8.เดือนพฤษภาคม 2562

9.เดือนมิถุนายน 2562

10.เดือนกรกฎาคม 2562

11.เดือนสิงหาคม 2562

12.เดือนกันยายน 2562