• ปฏิญาวายุภักษ์
  • คู่มือประชาชน
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ปกเพื่อขาย1.jpg
การขอใบอนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์)แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกมิได้ทำเพื่อขาย1.jpg
การขอใบอนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์)แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

L1.jpg
TEST
test : ผู้บันทึกข้อมูล 

L1.jpg
ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล