• ปฏิญาวายุภักษ์
  • คู่มือประชาชน
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ปกประชุมผู้ประกอบการ.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด จัดประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกคำสั่ง.jpg
คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 722/2563 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumb2.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกเพื่อขาย1.jpg
การขอใบอนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์)แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกมิได้ทำเพื่อขาย1.jpg
การขอใบอนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์)แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

ThaiIntentionThumb.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

เกาะกูด62เวบTemp.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

120862Thumb.jpg
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

4June62Thumb02.jpg
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

4June62Thumb.jpg
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

18May62Thumb.jpg
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

15May62Thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

46MayThumb.jpg
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

2May2Thumb.jpg
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

1May62Thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

26AprilThumb.jpg
สืบสานประเพณีเทศกาลงาน "วันไหลแหลมงอบ" ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumb.jpg
บูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านปราบปราม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumb.jpg
"จังหวัดตราด" เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วันอันตราย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

1AprilThumb.jpg
วันข้าราชการพลเรือน และกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

AlThumb.jpg
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

0901Thum.jpg
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

IntentionTratThai.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

thum.jpg
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thumbnail.jpg
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

5_Declaration of Intention 2562 (THAI).jpg
เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

anigif _office.gif
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_0404.JPG.jpg
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล ตรวจมาตรฐานการให้บริการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

news1.gif
สรรพสามิตสานสัมพันธ์ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

001.jpg
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 85 ปี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

001.jpg
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 85 ปี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด : ผู้บันทึกข้อมูล 

news.jpg
ทดสอบ 2
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

announceThumbe.jpg
ทดสอบทดสอบ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล