การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management) เรื่อง "การปฏิบัติงานธุรการ และ งานสารบรรณ" 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • KM 2567_page-0001_0.jpg
  • KM 2567_page-0002_0.jpg
  • KM 2567_page-0003_0.jpg
  • KM 2567_page-0004_0.jpg
  •