การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 92 ปี 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุชิน พุ่มพวง สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 92 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567) ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดวรดิตถาราม ตำบลาบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันคร.jpg