ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • ประกาศรายชื่อ1_page-0001.jpg
  • ประกาศรายชื่อ1_page-0002.jpg
  •