พระราชกรณียกิจน่ารู้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล ในหลวงรัชกาลที่ 10 

รายละเอียดเพิ่มเติม


 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0001_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0002_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0003_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0004_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0005_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0006_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0007_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0008_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0009_0.jpg
 • พระราชกรณียกิจ ร 10_page-0010_0.jpg
 •