ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์_page-0001.jpg
  • ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์_page-0002.jpg
  • ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์_page-0003.jpg
  •