สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


  • ประกาศเจตไทย.jpg
  • ประกาศเจตอิ้ง.jpg
  •