ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาคความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน_page-0001.jpg
  • ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน_page-0002.jpg
  • ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน_page-0003.jpg
  •