ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • image0574_0.jpg
  • ประกาศผล_page-0002_0.jpg
  • ประกาศผล_page-0003_0.jpg
  • ประกาศผล_page-0004_0.jpg
  •