ขอเชิญชวนทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก 

ขอเชิญชวนทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) 

โดยท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้เพื่อประเมินความพึงพอใจ  


  • S__6373414_0.jpg
  • S__6373412_0.jpg
  •