การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะขับเคลื่อนโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต 

การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะขับเคลื่อนโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม 


  • อัตลักษณ์กรม2.jpg
  •