ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตต่อยอดยุทธศาสตร์ EASE Excise เดินหน้า ESG ทั้งระบบ มอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน และองค์ความรู้ให้โรงเรียนทหารการสัตว์ นครนายก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์สู่ชุมชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • ข่าวฉบับที่5-2566มอบของกลางยาสูบรร.ทหารการสัตว์_page-0001.jpg
  • ข่าวฉบับที่5-2566มอบของกลางยาสูบรร.ทหารการสัตว์_page-0002.jpg
  • info ยาสูบ.jpg
  •