ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับรายใหม่และรายเดิม)  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด มี 2 สาขา ได้แก่  

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมืองตราด อ.คลองใหญ่ และอ.เกาะกูด  โทร. 039 511 254 

2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง รับผิดชอบพื้นที่ อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.แหลมงอบ และอ.เกาะช้าง  โทร. 039 599 927 


  • เพิ่มต่อจากโบ.jpgขออนุญาต1.jpg
  •  
  • ขอใบอนุญาต2.jpg
  •  
  • S__8028268.jpg
  •