ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ถึงวันที่ 20 ก.ค.นี้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • ข่าวกระทรวงฉบับที่ 48-2566.jpg
  • 2ข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่ 48-2566.jpg
  •