ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG ผ่านกลยุทธ์ EASE Excise พร้อมเปิดอาคารอเนกประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • 1ที่3-2566สรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG_page-0001.jpg
  • 2ที่3-2566สรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG_page-0002.jpg
  • 3ที่3-2566สรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร ESG_page-0003.jpg
  •