ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Awaed สาขา Digital Government Awards สะท้อนผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • 1ข่าวที่53-2565กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลASOCIO_page-0001.jpg
  • 2ข่าวที่53-2565กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลASOCIO_page-0002.jpg
  •