กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นระยะเวลา 1 ปี 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • ยกเว้นคธน66.jpg
  •