ข่าวกระทรวงการคลัง ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • ข่าวขยายลดภาษีน้ำมัน.jpg
  •