สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง โดยฝ่ายปราบปราม นำหมายค้นศาลจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่่ตำรวจตระเวนชายแดน ๑๑๖ เข้าค้นร้านค้า ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด พบบุหรี่ซิกาแรตที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน ๑,๖๔๖ ซอง ประมาณการค่าปรับ ๑,๕๕๐,๕๓๒ บาท

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ตามที่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มีนโยบายให้เร่งรัดการปราบปรามยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมายตามแนวชายแดน ภายใต้การอำนวยการของนายวิวัฒน์  เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายละนอง  แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ และการประสานสั่งการของนายสุชิน  พุ่มพวง สรรพสามิตพื้นที่ตราด ได้ให้ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเขาสมิง นำหมายค้นศาลจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่่ตำรวจตระเวนชายแดน ๑๑๖ เข้าค้นร้านค้าเลขที่ ๑๐/๓๘ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด พบบุหรี่ซิกาแรตที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน ๑,๖๔๖ ซอง พร้อมจับกุมตัวนายสมชาย (ปิดนามสกุล)​ อายุ ๔๖ ปี โดยกล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ประมาณการค่าปรับ ๑,๕๕๐,๕๓๒ บาท ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะช้าง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


  • (1)1113411.jpg
  • 1113409.jpg
  • 1113410.jpg
  • 1113412.jpg
  • 1113413.jpg
  •