ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง กรมสรรพสามิตจัดการประชุมวิชาการระดับอาเซียนยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • บค1.jpg
  • บค2.jpg
  •