กรมสรรพสามิตขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (Excise complain) 

กรมสรรพสามิต ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ ผ่านแอพพลิเคชั่น Excise complain โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้งานระบบได้  ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • คิวอาโค้ดแอพร้องเรียน11.jpg