ครม.เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • ปรับลดน้ำมัน1.jpg
  • ปรับลดน้ำมัน.jpg
  •