การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management) เรื่อง อำนาจหน้าที่และการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปราม

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • 1KMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0001.jpg
  • 2KMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0002.jpg
  • 3KMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0003.jpg
  • 4KMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0004.jpg
  • 5KMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0005.jpg
  • 6KMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0006.jpg
  • 7KMการจัดการองค์ความรู้ด้านปราบปราม_page-0007.jpg
  •