สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เนื้อปูแกะพร้อมทาน "เจ๊ลาปูแกะ" 

เนื้อปูแน่นๆ แกะสดๆ เนื้อปูอัดแน่นมาเต็มกล่อง ทั้งเนื้อปูและไข่ปู 

เนื้อปูม้า น้ำหนัก 400 กรัม ราคา 400 บาท

เนื้อปูตายาว น้ำหนัก 200 กรัม ราคา 100 บาท 

ไข่ปูม้า น้ำหนัก 160 กรัม ราคา 110 บาท 


  • ปู1.jpg
  • ปู2.jpg
  • ปู3.jpg
  • ปู4.jpg
  • ปู5.jpg
  • ปู6.jpg
  • ปู7.jpg
  • ปู8.jpg
  •