โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
"การประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • การประกาศเจตนารมณ์1.jpg
  • การประกาศเจตนารมณ์.jpg
  •