สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด มอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี 

นายจิรวิวัฒน์  นิคม สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 20 ครัวเรือน เนื่องในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 


  • 1กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 2กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 3กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 4กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 5กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 6กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 7กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 8กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  • 9กิจกรรมสถาปนา65.jpg
  •