ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • เจตนารมณ์.jpg
  •