ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • 1ประกาศรายชื่อรอบสุดท้าย.jpg
  • 2ประกาศรายชื่อรอบสุดท้าย.jpg
  •