ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการภาคความสามารถ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • 1รายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็_page-0001.jpg
  • 2รายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็_page-0002.jpg
  • 3รายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็_page-0003.jpg
  •