ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • จตนารม65_page-0001.jpg
  • จตนารม65_page-0002.jpg
  •