ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • ข่าวภาษีรถจักรยานยนต์_page-0001 (2).jpg