ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • 1ประกาศรายชื่อ_page-0001.jpg
  • 2ประกาศรายชื่อ_page-0002.jpg
  • 3ประกาศรายชื่อ_page-0003.jpg
  • 4ประกาศรายชื่อ_page-0004.jpg
  •