โครงการ "สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต"

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายสุชิน  พุ่มพวง สรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต" ให้กับ ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยเชิญนายสหพัฒน์  ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง 


  • S__12156943.jpg 
  • S__12156944.jpg
  • S__12156938.jpg
  • S__12156940.jpg
  • S__12156941.jpg
  • S__12156942.jpg
  •  
  •