คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 722/2563 

ปิดสถานที่ที่ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

 


  • เนื้อหาคำสั่ง.jpg